ONLINE ZÁPIS JIŽ SPUŠTĚN!

NOVINKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/21:

MÉNĚ ŽÁKŮ A VĚTŠÍ UČEBNY: Počet dětí ve skupinách jsme podle velikosti učebny snížili až o polovinu z maximální kapacity tak, aby bylo možné během výuky udržovat větší rozestupy. Tam, kde to bylo organizačně možné, jsme se přesunuli do větších učeben (např. Kunratice = nové prostory při MěÚ, Jesenice = velká učebna v MC Pohádka, Vestec = návrat do prostor sálu při RC Baráček).

OPATŘENÍ A VĚTŠÍ PAUZY NA VÝMĚNU SKUPIN: Pečlivě budeme hlídat zdravotní stav příchozích a zároveň jsme prodloužili pauzy tak, aby se žáci různých skupin nemuseli potkávat při výměně. Roušky v učebnách nejsou povinné (dle vyjádření MZČR nebude takové opatření ani v budoucnu cílit na místa, kde se pravidelně setkává pevně daný kolektiv).

POMŮCKY: Rodič/žák vždy na začátku výuky obdrží sadu pomůcek pro danou hodinu, kterou po skončení vrátí lektorovi k desinfekci před dalším využitím, nebo si může nosit vlastní. Stejně tak i maskot se u předškolních oborů bude s dětmi vítat a loučit bez přímého fyzického kontaktu.

ÚKLID A HYGIENA: Častější úklid výukových prostor, větrání a použití přírodní desinfekce vzduchu „Jasánek“ před každou lekcí je samozřejmostí.  Několikrát denně budeme čistit exponovaná místa (kliky, vypínače, pomůcky…). Před vstupem do učebny též doporučujeme všem, aby si důkladně omyli ruce mýdlem, případně použili desinfekci (bude k dispozici i u lektora).

NABÍDKA ONLINE VÝUKY: Pro velký zájem jsme rozšířili nabídku o několik distančních kurzů v oboru "První krůčky k hudbě" pro žáky, kteří dávají přednost výuce na dálku, z pohodlí domova (více info zde).

NÁHRADY A OMLUVY: V případě, že budete mít obavy z osobní účasti na jakékoliv lekci (např. v chřipkovém období), bude možné si ji omluvit nově až do 8:00 hod ráno v den konání lekce a po té nahradit. Náhrady lze realizovat prezenčně i v nově nabízené online výuce (totožný týden = shodné téma).

Věříme, že jsme udělali maximum proto, abychom Vám nabídli přátelský a zároveň „bezpečný prostor“ pro výuku.

Informace k programu "První krůčky k hudbě 1/2":

 

Ve školním roce 2020/21 budeme využívat žlutou učebnici. Žák, který vloni navštěvoval program PKH1/2 (hnědou učebnici) v něm může letos pokračovat, protože budou nová témata ze žlutého dílu. Pokud jsou dítěti minimálně 3 roky, lze zvolit též variantu PKH3 pro pokročilé žáky.

Kontakt

INFOLINKA: Telefon: 731 066 100
PO-PÁ 8-18hod
(během letních prázdnin PO-PÁ 10-15hod)
info@yamahakurzy.cz